sceny niedokończone vol. 3

Sceny Niedokończone vol. 3 to seria video, będących wizualizacją do muzyki Przemysława Kupidury. Projekt jest kontynuacją oraz rozszerzeniem serii grafik Złudzenie Przynależności, w którym badam zależności zachodzące między światłem a cieniem, materialnością a ulotnością, ciężkością i lekkością oraz tworzę  grafiki, które wykraczają poza granice bycia przedmiotem i stają się doświadczeniem. W Scenach Niedokończonych miałam możliwość spotęgować to wrażenie poprzez wprowadzenie ruchu. Statyczny obiekt wydaje się tańczyć pod wpływem zmieniającego się oświetlenia. Ta abstrakcyjna, teatralna scena zaprasza nas do wzięcia udziału w spektaklu i odkrycia nieskończonej przestrzeni, gdzie przeplatają się ze sobą światy makro i mikro i gdzie zatarte są granie między rzeczywistością a iluzją.

Art director, artworks and visual concept author – Róża Bartnicka

Music and interpretation – Przemysław Kupidura 

Director of photography, Graffer, Digital imaging technician – Ksawery Kowalski 

Film editor, colorist – Maria Burakowska

Audio recording and mix – Dariusz Leonowicz