ORGANIKA

ciąg dalszy

Personalne Zachody Słońca z cyklu Organika

Uważam, że zachody słońca są nie tylko do oglądania, a do doświadczania. Tak samo chciałabym, żeby moje obrazy były przeżyciem i doznaniem dla wielu zmysłów, nie tylko dla wzroku.

Malarstwo współczesne: młoda sztuka Róża Bartnicka